maig
24

S’ha obert el període d’exposició pública del II Pla Estratègic de la Universitat de València 2012-2015. Els membres de la comunitat universitària disposen fins al 30 de juny de 2012 per a aportar els seus suggeriments. Aquestos seran analitzats per l’Equip Rectoral, prèviament a la seua aprovació pel consell de Govern i el Consell Social. Els documents que queden exposats són el Document 0 del PEUV 2012-2015 i les Línies d’actuació estratègiques. Aquests documents es poden consultar en l’adreça següent:

http://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/PEUV_2012_2015.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/Linies_Actuacio.pdf